Besøk Fra Grønn Glede

I 2009 hadde vi besøk fra Grønn Glede på NRK, her kan du se innslaget!