top of page

Hvordan så stauder

Etter min mening er mange av de databasene som finnes for såing av stauder mer detaljerte og innviklede enn nødvendig er. Jeg presenterer her en oversikt over metoder og antall dager det tar fra såing til spiring. Oversikten er basert på mine notater i løpet av de siste 10 årene.

Kolonne A viser gjennomsnittlig tid fra såing til spiring for frø som har spirt i vanlig innetemperatur ca 18 til 20 grader.

Kolonne B viser frø som har fått kuldebehandling, og oppgir gjennomsnittlig tid for spiring etter at frøene er tatt inn i veksthuset som bare er litt oppvarmet. De har da stått ute, som oftest under snødekke,  i minst 6 uker, ofte mer. Men det viser seg at frøene ikke trenger kuldegrader for å spire. Det holder fint om temperaturen er fra ca +7 grader og nedover. Noen av disse frøene ville kanskje også ha spirt uten kuldebehandling.

bottom of page